قصه‌ی آفتاب: نمونه‌ای از روش‌های آموزشی محمد بهمن‌بیگی در مدارس عشایری ایران

خلاصه

پدیدآورندگان

امرالله یوسفی

نویسندگان

امرالله یوسفی

ناشر ها

نشر قشقایی

قشقایی