قرآن کریم

۸۹۲ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، گالینگور، وزیری
فرحان
مهدی الهی‌قمشه‌ای
احمد نیریزی