قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به همراه چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ و قانون حقوق شهروندی

۶۴ صفحه ، چاپ ۲ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، جیبی
خرسندی
هادی طالع‌خرسند