قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به همراه چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و قانون حقوق شهروندی

خلاصه

پدیدآورندگان

هادی طالع‌خرسند

نویسندگان

هادی طالع‌خرسند

ناشر ها

نشر خرسندی

خرسندی