فیزیک ۲

ویژه دانش‌آموزان ممتاز رشته‌های ریاضی و تجربی

۲۵۲ صفحه ، چاپ ۹ ۹۰/۰۶/۰۱ ، ، شومیز، رحلی
خوشخوان
توحید جاویدفر
غلامرضا نجف‌پور