فیزیک 2: قابل استفاده دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان و داوطلبان کنکور دانشگاهها

خلاصه

پدیدآورندگان

سیروس یعقوبی

نویسندگان

سیروس یعقوبی

رضا خالو

ویراستاران

رضا خالو

سیدمجتبی سادات

ویراستاران

سیدمجتبی سادات

ناشر ها

نشر الگوی توسعه نمونه (وابسته به موسسه فرهنگی هنری الگوی توسعه نمونه)

الگوی توسعه نمونه (وابسته به موسسه فرهنگی هنری الگوی توسعه نمونه)