فیزیک 1 پیش‌دانشگاهی قابل استفاده دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور دانشگاهها: آموزش کامل + پرسش‌های چهارگزینه‌ای

خلاصه

پدیدآورندگان

رضا خالو

نویسندگان

رضا خالو

ناشر ها

نشر الگوی توسعه نمونه (وابسته به موسسه فرهنگی هنری الگوی توسعه نمونه)

الگوی توسعه نمونه (وابسته به موسسه فرهنگی هنری الگوی توسعه نمونه)