فیزیک ۱ پیش‌دانشگاهی قابل استفاده دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور دانشگاهها

آموزش کامل + پرسش‌های چهارگزینه‌ای

جلد ۲
۳۱۸ صفحه ۹۰/۰۶/۰۲ ،
الگوی توسعه نمونه (وابسته به موسسه فرهنگی هنری الگوی توسعه نمونه)
رضا خالو