فضاهای باز شهری

۱۸۸ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۱ ، ، شومیز، وزیری
سازمان شهرداری های کشور
محمد نقی‌زاده