فرهنگ جنگ‌افزار در شاهنامه فردوسی

۲۸۲ صفحه ، چاپ ۲ ۹۰/۰۶/۰۱ ، ، شومیز، رقعی
داستان
عطاء‌الله کوپال
دنیا خوش‌پسند