فرهنگ ترکی - فارسی صحاح العجم

خلاصه

پدیدآورندگان

اسماعیل جعفرزاده

تهیه‌کنندگان

اسماعیل جعفرزاده

ناشر ها

نشر سومر نشر

سومر نشر