فرهنگ اصطلاحات و ضرب‌المثلهای روزمره (فارسی به انگلیسی)

۱۵۶ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، وزیری
آوای بیرنگ
فرحناز ایوبی
منظر داوری