غربالگری در بیماری‌های زنان و مامایی

جلد ۲
۳۹۲ صفحه ۹۰/۰۶/۰۲ ،
در این نوشتار که دومین جلد از این سری کتاب‌هاست، برخی دیگر از بیماری‌های شایع زنان جهت آموزش پرستاران و ماماها معرفی شده و راه‌های پیشگیری، درمان و غربالگری این قبیل از بیماری‌ها بیان گردیده است. غربالگری بیماری‌های زنان د...
فانوس اندیشه
دانشگاه علوم پزشکی قم
خسروی
آرتین طب
ویلد اسکات
تهمینه دادخواه‌تهرانی
فرزانه ظاهری
بهار مرشدبهبهانی