غربالگری در بیماری‌های زنان و مامایی

جلد ۳
۳۲۰ صفحه ۹۰/۰۶/۰۲ ،
در این نوشتار جهت آشنایی پرستاران و ماماها برخی از «بیماری‌های زنان» و روش‌های پیشگیری و درمان این بیماری‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این مجلد که سومین جلد از این سری کتاب‌هاست، بیماری‌هایی مانند اختلالات ژنتیکی...
فانوس اندیشه
دانشگاه علوم پزشکی قم
خسروی
آرتین طب
ویلد اسکات
تهمینه دادخواه‌تهرانی
فرزانه ظاهری
بهار مرشدبهبهانی