غدیر، قرآن، حدیث اورادب میر (جلد 8 - 9)

خلاصه

ترجمه کتاب «الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب» تالیف علامه عبدالحسین امینی نجفی به زبان اردو است. در این نوشتار نیز دیدگاه‌های برخی از بزرگان اسلام در مورد فضایل امیرالمومنین علیع و اثبات ولایت، امامت و خلافت بلافصل آن امام و عدم صلاحیت ابوبکر، عمر و عثمان برای احراز این مسند مورد بحث واقع شده و دیدگاه‌های علمای اهل‌سنت در زمینه خلافت مورد نقد واقع شده است. در همین رابطه نویسنده به عدم علم، شجاعت و اسلام آوردن عمر و ابوبکر اشاره کرده و به نقد شخصیت آنان پرداخته و از شخصیت ابوطالب و ایمان او دفاع کرده است.

پدیدآورندگان

عبدالحسین امینی‌نجفی

نویسندگان

عبدالحسین امینی‌نجفی

سیدعلی‌اختر رضوی‌شعور

مترجمان

سیدعلی‌اختر رضوی‌شعور

ناشر ها

نشر شکوفه یاس

شکوفه یاس

نشر قرآن و عترت

قرآن و عترت