غدیر، قرآن، حدیث اورادب میر (جلد ۸ - ۹)

۲۲۰ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، وزیری
شکوفه یاس
قرآن و عترت
عبدالحسین امینی‌نجفی
سیدعلی‌اختر رضوی‌شعور