غدیر، قرآن، حدیث اورادب میر (جلد 2 - 3)

خلاصه

ترجمه کتاب «الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب» تالیف علامه عبدالحسین امینی نجفی به زبان اردو است. در این نوشتار نیز که ادامه ترجمه مجموعه الغدیر است، اشعاری از شاعران معروف اسلامی مانند حسان بن ثابت، قیس انصاری، عمروعاص، محمد حمیری، کمیت انصاری، عبدی کوفی، ابوتمام طایی و دعبل خزاعی که در این اشعار به حدیث غدیر و آیات مربوط به واقعه غدیرخم جهت اثبات ولایت و امامت امیرالمومنین علیع استناد شده است، گردآوری شده و شهرت حدیث و آیات غدیر و شهرت استناد علمای بزرگ به این آیات و روایات در مورد اثبات خلافت بلافصل امام علی مورد تاکید قرار گرفته است.

پدیدآورندگان

عبدالحسین امینی‌نجفی

نویسندگان

عبدالحسین امینی‌نجفی

سیدعلی‌اختر رضوی‌شعور

مترجمان

سیدعلی‌اختر رضوی‌شعور

ناشر ها

نشر شکوفه یاس

شکوفه یاس

نشر قرآن و عترت

قرآن و عترت