غدیر، قرآن، حدیث اورادب میر (جلد ۲ - ۳)

۵۸۴ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، وزیری
ترجمه کتاب «الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب» تالیف علامه عبدالحسین امینی نجفی به زبان اردو است. در این نوشتار نیز که ادامه ترجمه مجموعه الغدیر است، اشعاری از شاعران معروف اسلامی مانند حسان بن ثابت، قیس انصاری، عمروعاص، مح...
شکوفه یاس
قرآن و عترت
عبدالحسین امینی‌نجفی
سیدعلی‌اختر رضوی‌شعور