عمار مرید علی (ع)

خلاصه

موضوع کتاب حاضر، شرح زندگی «عمار یاسر»، یار باوفای امیرالمؤمنینع و معرفی شخصیت دینی و سیاسی وی است. این کتاب که برای مخاطب سنی نوجوان تدوین شده با معرفی خاندان و اصل و نسب عمار آغاز می‌شود و پس از شرح زندگی و مبارزات وی با بیان نحوة شهادت او پایان می‌یابد. از جمله موضوع‌های مورد توجه در کتاب، می‌توان به این عناوین اشاره کرد: تولد عمار؛ عمار صحابة بزرگ پیامبر(ص)؛ عمار در جبهه‌های اسلام؛ رابطة پیامبر(ص) با عمار؛ عمار مرید امام علی(ع)؛ عمار در آیینة قرآن و احادیث؛ رجزها و مناجات و حکمت‌های عمار در جنگ صفین و وداع عمار با حضرت علی(ع).

پدیدآورندگان

عمار احمدی

نویسندگان

عمار احمدی

ناشر ها

نشر یایلیق

یایلیق