عصر انتظار

۴۰ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۱ ، ، شومیز، خشتی
مرغ سلیمان
مهدی نیلی‌پور
حمیدرضا حبیبی
محسن آدم‌زاده