عزاداری در اردبیل: از اردبیل تا کربلا

خلاصه

موضوع کتاب حاضر، تبیین شیوة عزاداری اباعبداللهع در کشورهای مختلف است. این کتاب، چهارمین جلد از مجموعة «عزاداری در اردبیل» است که به شرح مراسم عزاداری شیعیان کشورهای ایران، آلمان، فرانسه، بلژیک، هلند، ترکیه، سوریه و عراق در رثای حضرت امام حسین(ع) اختصاص دارد. کتاب، مشتمل بر پنج فصل است و با توضیح شیوة طشت‌گذاری در مسجد اعظم اردبیل آغاز می‌شود و با معرفی برخی مرثیه‌سرایان عراقی و اردبیلی پایان می‌یابد.

پدیدآورندگان

ربعلی بلبلی

نویسندگان

ربعلی بلبلی

ناشر ها

نشر ثنای سرخ

ثنای سرخ