طراحی اتصالات جوشکاری

۱۳۶ صفحه ، چاپ ۳ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، وزیری
طراح
جان‌جفری هیکس
شهرام قلی‌زاده‌میانکوه
فرشید مالک