طبقه‌بندی مواد: از خاک تا طلا

خلاصه

پدیدآورندگان

کارول بالارد

نویسندگان

کارول بالارد

امیر صالحی‌طالقانی

مترجمان

امیر صالحی‌طالقانی

شهرام رجب‌زاده

ویراستاران

شهرام رجب‌زاده

ناشر ها

نشر موسسه فرهنگی منادی تربیت

موسسه فرهنگی منادی تربیت