صلح و جنگ در قرآن و روایات

خلاصه

موضوع کتاب حاضر، بررسی دیدگاه اسلام پیرامون جنگ و صلح است. در این پژوهش، تلاش گردیده با توجه به آیات مرتبط با صلح و جهاد، عوامل زمینه‌ساز برخی جنگ‌های رسول مکرم اسلامص بررسی شود. همچنین با مطالعة برخی خطبه‌های نهج‌البلاغه و سخنان گران‌قدر ائمة اطهار(ع) به برخی شبهه‌ها در زمینة جنگ در اسلام پاسخ داده شود و نظر قرآن دربارة اصالت صلح یا جنگ تبیین گردد.

پدیدآورندگان

مجدت نقوی

نویسندگان

مجدت نقوی

ناشر ها

نشر فروغ آزادی

فروغ آزادی