شرح حدیث ثقلین: ترجمه حدیث و مباحث مقدماتی

خلاصه

شرح تحلیلی و مستند «حدیث ثقلین» است که در قالب زبان فارسی، به طرح مباحث خود در سه محور پیامبرشناسی، امام‌شناسی و قرآن‌شناسی با محوریت این حدیث پرداخته است. جلد اول از این مجموعه به ترجمه حدیث و طرح مباحثی مقدماتی اختصاص یافته است. پیرامون این حدیث نقل‌های گوناگونی وجود دارد که نویسنده پس از بیان آن‌ها، اسناد گوناگونی را در رابطه با آن ارایه نموده است. طرح دیدگاه‌های برخی از علمای اهل‌سنت درباره این حدیث، معرفی راویان آن، اهمیت حدیث خصوصا از دیدگاه رسول خدا، اهل‌بیت و سایر مسلمانان، پاسخ به شبهات و تشریح علل و عوامل طرح شعار جدایی قرآن و اهل‌بیت، موضوعاتی هستند که نگارنده بدان پرداخته است.

پدیدآورندگان

حسین سیف‌اللهی

نویسندگان

حسین سیف‌اللهی

علیرضا شالباف

ویراستاران

علیرضا شالباف

ناشر ها

نشر حکمت ثقلین

حکمت ثقلین