سیمای شیعیان در رفتار پیامبر (ص): پژوهشی در مهرورزی به اهل بیت (ع) در قرآن و روایات، شیعه و سنت عزاداری برای اهل بیت (ع)، چرا سجده بر تربت امام حسین..

خلاصه

پاسخ به سه پرسش مطرح شده در خصوص دیدگاه شیعه به موضوع «حب اهل‌بیت»ع، «عزاداری» امام حسین(ع) و «سجده بر تربت» حسینی است که در سه بخش جداگانه تدوین یافته است. این اثر، برگردان و بازخوانی یکی از آثار عبدالحسین امینی است. مترجم در این بازخوانی، با رویکردی گزینشی به تصحیح و تکثیر منابع، نگارش نوین و تدوین آن به زبانی ساده و روان پرداخته است. نگارنده این‌گونه شبهات را زاییده تفکرات وهابیت دانسته و با استناد به آیات قرآن و احادیثی از منابع فریقین، به آن‌ها پاسخ داده است.

پدیدآورندگان

عبدالحسین‌ امینی

نویسندگان

عبدالحسین‌ امینی

محمدحسین رحیمیان

مترجمان

محمدحسین رحیمیان

ناشر ها

نشر روضه العباس

روضه العباس