سیستم مدیریت دفع و بازیافت مواد زاید جامد شهری

۱۶۴ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۱ ، ، شومیز، وزیری
سازمان شهرداری های کشور
حمیدرضا پورخباز
علیرضا پورخباز
سعیده جوانمردی
تهمینه فتح‌اللهی