سیستم اطلاعات بالینی

۳۵۴ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۱ ، ، شومیز، وزیری
آوای دانش گستر
مهناز حامدان
رضا صفدری
مرجان قاضی‌سعیدی
حسین درگاهی