سیری در تاریخ ادبیات انگلیس (مروری بر زندگی، آثار و خط مشی فکری و هنری نویسندگان و شعرای اصلی ادبیات انگلیس از قرن چهاردهم تا بیست و یکم)

۲۴۶ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، وزیری
موضوع کتاب حاضر، معرفی ادیبان بزرگ تاریخ کشور انگلستان، بین دورة زمانی قرن چهاردهم تا بیست و یکم میلادی است. در این نوشتار در هفت فصل خط‌مشی فکری و ادبی نویسندگان و شاعران معروف انگلستان بیان شده است. از جمله ادیبان نامبرد...
نویسنده
فرهاد تیموری
اکرم اسلامی‌زاده