سیر تحولی آرامگاه‌های هخامنشی و تاثیر آن بر دوران‌های بعد

خلاصه

نویسنده در این کتاب، شیوه‌های مختلف تدفین و آرمگاه‌های پیش از اسلام، به ویژه آرامگاه‌های دوران هخامنشی ـ از زمان کوروش کبیر تا اواخر این دوره ـ همچنین تأثیر آن را بر دوره‌های بعدی تاریخی بررسی کرده است. از میان آرامگاه‌های معرفی شده می‌توان به آرامگاه‌های «هارپی»‌؛ «فخریکا»؛ «قیزقپان» و «سکاوند» اشاره کرد. شایان ذکر است کتاب با تصاویری از آن آرامگاه‌ها، مستند شده است.

پدیدآورندگان

سولماز چراغ‌زاده

نویسندگان

سولماز چراغ‌زاده

صمد مهمان‌دوست

ویراستاران

صمد مهمان‌دوست

ناشر ها

نشر تخت جمشید

تخت جمشید

نشر قشقایی

قشقایی