سوره مبارکه انعام از القرآن العظیم "درشت خط" با توضیحات جدید و تحقیقاتی در مورد اسماء الحسنی و قل‌های 30 جزء قرآن

خلاصه

پدیدآورندگان

مهدی الهی‌قمشه‌ای

مترجمان

مهدی الهی‌قمشه‌ای

ناشر ها

نشر نسل آفتاب

نسل آفتاب