سورنا سپهسالار جاوید

خلاصه

موضوع کتاب حاضر، بیان تاریخ اشکانیان و شرح زندگی «سورنا» است. نگارنده بر آن است با مرور تاریخ دورة اشکانیان و برشمردن قوت‌ها و ضعف‌های این سلسلة پادشاهی در ایران، علل شکل‌گیری شخصیت «سورنا» سپهسالار ارتش در زمان پادشاهی «ارد» را شرح دهد. وی همچنین تلاش‌ها و مبارزات سورنا در دفاع از کشور در برابر مهاجمان ارتش روم را شرح داده، علل موفقیت وی را بیان نموده است و به این وسیله، تصویری روشن و واضح از این سردار بزرگ تاریخ کشور را در اختیار مخاطب قرار داده است.

پدیدآورندگان

محمدکیوان قائدی

نویسندگان

محمدکیوان قائدی

ناشر ها

نشر تخت جمشید

تخت جمشید

نشر قشقایی

قشقایی