سلیمان دوران "کتاب جامع مهدویت"

خلاصه

طرح موضوعات متنوعی در ارتباط با امام عصرع و فضیلت ظهور وی است. نگارنده ابتدا به بیان بشارت‌های معصومین(ع) و همچنین قرآن کریم در باره امام زمان(ع) پرداخته و در ادامه، موضوع «انتظار» و معنای آن را تبیین نموده است. وی در بخش پنجم، به سوالات متنوعی در ارتباط با منجی آخرالزمان پاسخ گفته و به برخی از انحرافات آن‌زمان پرداخته است. نویسنده بخش هفتم را به بررسی اقدامات «سینمای آخرالزمانی هالیوود» و تبیین نوع دیدگاه آنان در خصوص حوادث ظهور و ویژگی‌های قبل از این دوران اختصاص داده و در پایان، به بیان تشرفات علما، ادعیه مرتبط با موضوع و بررسی دیدگاه قرآن کریم پیرامون ظهور امام عصر(ع) پرداخته است.

پدیدآورندگان

علی امیری

نویسندگان

علی امیری

ناشر ها

نشر آوای منجی

آوای منجی