ستاره‌های زمینی (ویژه گرامیداشت سرداران و 375 شهید شهرستان ملکشاهی)

خلاصه

موضوع کتاب حاضر، گرامی‌داشت سرداران و 375 شهید شهرستان ملکشاهی است. «مجموعه حاضر خلاصه‌ای از اسناد و مدارک مربوط به مجاهدان و شهیدان هشت سال دفاع مقدس است.» این کتاب در دو بخش اصلی تدوین شده است. در بخش اول زندگی‌نامة مختصری از 219 شهید شهرستان ملکشاهی همراه با عکس آمده است. بخش دوم دربردارندة خاطراتی از این شهیدان است. کتاب همچنین وصیت‌نامه‌های شهدا به تفکیک مردان و زنان، کودکان و نوجوانان را به ترتیب الفبا دربردارد. این اثر با هدف ترویج فرهنگ شهادت و زنده نگه‌داشتن یاد و خاطرة شهیدان و بیان اهمیت فرهنگ جهاد و شهادت تدوین شده است.

پدیدآورندگان

زهرا منصوری

ویراستاران

زهرا منصوری

شایان کرمی

اهتمام‌کننده

شایان کرمی

ناشر ها

نشر زانا

زانا