سبک‌شناسی شعر و نثر فارسی

۲۲۰ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۶/۰۲ ، ، شومیز، وزیری
محقق اردبیلی
بیژن ظهیری‌ناو