زنی که هر روز راس ساعت 6 صبح می‌آمد

 عکس روی جلد کتاب زنی که هر روز راس ساعت 6 صبح می‌آمد

خلاصه

پدیدآورندگان

گابریل گارسیامارکز

نویسندگان

گابریل گارسیامارکز

نیکتا تیموری

مترجمان

نیکتا تیموری

ناشر ها

نشر آریابان

آریابان