اصول طب سوزنی

خلاصه

پدیدآورندگان

گابریل استاکس

نویسندگان

گابریل استاکس

بروس پومرانز

نویسندگان

بروس پومرانز

حسین خدمت

مترجمان

حسین خدمت

علی‌اصغر نویدی

مترجمان

علی‌اصغر نویدی

محمدتقی حلی‌ساز

مترجمان

محمدتقی حلی‌ساز

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده

نشر طبیب

طبیب